• 06550 Çankaya Ankara, TURKEY

TOPLUM İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Güven ve karşılıklı avantajlara dayanan ilişkilerin kurulmasının Özdoğu' nun ticari başarısı için önemli olduğu inancına sahibiz. Özdoğu' nun tercih edilen ticari ortak olmasındaki yükümlülüğümüz bütün ilişkilerimizde karşılıklı avantajlar yaratmaktadır.

Günümüzde toplum ilişkilerinin ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz ve Toplum İlişkileri Politikamızı aşağıdaki hususları dikkate alarak uygulamaktayız;

  • Beraber çalıştığımız toplumun bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine; saygı ve anlayış göstermek,
  • Faaliyetlerimizi, birlikte çalıştığımız toplumun fayda sağlayacağı şekilde yürütmek,
  • İçinde bulunduğumuz toplumun sorumlu birer üyesi şeklinde davranmak,
  • Bireylere değer vermek ve onların görüşlerine ve haklarına saygı göstermek,
  • Açık ve saydam iletişim kurmak,
  • Karşılıklı dayanışma sağlamak,
  • Diğerlerinden öğrenmek,
  • Başarıyı paylaşmak,
  • Bu politika Özdoğu'nun Çevre, Sağlık ve İş Emniyeti Politikalarıyla birlikte izlenmektedir.