• 06550 Çankaya Ankara, TURKEY

SAĞLIK VE İŞ EMNİYETİ POLİTİKASI

Özdoğu, sorumlu sağlık + İş Emniyeti yönetimi ile sağlık-İş Emniyeti performansının, başarılı ve etkin bir şirket için bütün oluşturduğunun bilincindedir. Bu ölçüde, etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanımı ve liderlik vasıfları sayesinde gerçekleşmektedir.

Sağlık ve İş Emniyeti amaçlarını gerçekleştirebilmek için Özdoğu faaliyetlerinin her biri şu hususları içerir;

 • Çalışanların ve toplum değerlerinin beklentileri doğrultusunda standartları üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkânlarını tanımlamak,
 • Ticari, toplumsal ve çalışanların sağlık ve İş Emniyeti riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden Sağlık ve İş emniyeti yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak. Böyle bir sistem dikkat, sadelik ve çalışma hususlarını içermelidir.
 • Sağlık ve İş Emniyeti hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalar da dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek.
 • Emniyetli bir iş ortamı yaratmak ve çalışanların refahlarını arttırmak için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve yapılandırmak.
 • Etkin İş Emniyeti yönetimine yüksek seviyeli bilinç ve bağlılık gösterecek uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek.
 • Çalışanların ve tedarikçilerin emniyetli ve sorumluluk içinde çalışmaları ve faaliyetlerini bu politikaya uygun olarak yönetmelerini sağlamak için eğitilmelerini sağlamak.
 • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını,sürdürmek ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek.
 • Projelerin gelişme, faaliyet ve kapanma aşamalarıyla ilgili sağlık ve İş Emniyeti değerleri, istekleri ve ilgileri konusunda toplumun ve çalışanların görüşlerini almak.
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek için, iş ortamı riskleri olaylar ve görüşlerin iyileştirilmesi için açık bir iletişim kurmak.
 • Sağlık ve İş Emniyeti performans raporlamalarına bağlılık sergilemek.
 • Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak.