• 06550 Çankaya Ankara, TURKEY

MADEN EMNİYET VE ÇEVRE TAAHHÜDÜ

Özdoğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, aktif iş güvenliği, Sağlık ve Çevresel Programlar geliştirmek ve uygulamakla en yüksek emniyet standartlarını ve çevre yönetimini taahhüt etmektedir.

Sağlık, İş Güvenliği ve Çevre Hedeflerimizi aşağıdaki maddeleri uygulayarak başardık;

 • Çalışanların daha iyi olmasını sağlayacak emniyetli bir iş yeri yaratıp muhafaza etmek,
 • Eğitim imkânları sağlayarak ehliyetli bir personel ekibi geliştirmek,
 • Sağlık, İş Güvenliği ve Çevre, dizayn, planlama, satın alma, üretim, bakım ve halkla ilişkilerin tüm hususlarını kapsayarak, şirket aktivitelerinin tamamına entegre etmek,
 • Çalışanların sağlık, iş güvenliği ve çevre risklerini tespit etmek, incelemek ve etkili bir şekilde kontrol etmek için; bir sağlık, iş güvenliği ve çevre sisteminin kurulması ve muhafaza edilmesi,
 • Standartlar getirmek ve fırsatları sürekli geliştirmek,
 • Günlük iş güvenliği ve çevre toplantılarına aktif katılım ile iş yeri tehlikelerini risklerini veya hadiselerini konuşmak ve fikirler geliştirmek,
 • Sağlık, iş güvenliği ve çevre için; çalışanlar ve halkla; endişeler, istekler ve değerler üstüne istişarede bulunarak,
 • Geliştirmek için muntazam teftişler ve değerlendirme programları yaparak,
 • Asgari standart olarak, tüm geçerli yasa ve tüzük gereklerine uymak.

Herkesin Yapması Gereken;

 • Sağlanan eğitimi almak ve kendisine verilen talimatlar doğrultusunda çalışmak,
 • İş yeri tehlikelerini değerlendirmek için risk analizi tekniklerini kullanmak,
 • Kabul edilemez iş güvenliği ve çevre tehlikelerinin üstüne gitmek,
 • Yazılı ve öğretilmiş yönetmelikleri takip etmek,
 • Her iş ve çevre olayını derhal rapor etmek,
 • Yapacağı işe uygun, gerekli iş güvenliği ekipmanını kullanmak,
 • Diğerlerinin de aynı şekilde düşünmelerini teşvik etmektir.