• 06550 Çankaya Ankara, TURKEY

ÇEVRE POLİTİKASI

Özdoğu, sorumlu çevre yönetimi ve üstün çevre performansının başarılı ve etkin bir şirket için bütün oluşturduğunun inancındadır. Bu inanç doğrultusunda, etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanılmasına dikkat edilmektedir.

Özdoğu faaliyetlerinin her biri; çevresel amaçlarını geliştirebilmek için aşağıdaki hususları dikkate almaktadır.

  • Toplumun değerleri ve beklentileri doğrultusunda standartları en üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkânlarını araştırmak.
  • Ticari ve toplumsal çevresel riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak.
  • Çevre hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalar da dâhil olmak üzere şirketin tüm faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek.
  • Olumsuz çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı alt yapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve kapatmak, buna bağlı uzun vadeli mali sorumlulukları asgari düzeye çekmek ve sosyal yardımı güçlendirmek,
  • Uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek, çalışanları ve tedarikçileri, faaliyetlerinin potansiyel ve gerçek etkisini tanımak ve bunları çevre politikasına göre sürdürebilmeleri için gerekli eğitimleri sağlamak.
  • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını sürdürmek ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirme ile ilgili önerileri kabul etmek.
  • Ekonomik, sosyal ve kültürel konular arasındaki bağlantıyı tanıyıp, maden projelerinin gelişimi, çalıştırılması, kapatılması ve rehabilitasyonuna ilişkin değerleri, gayeleri ve düşüncelerle ilgili hususlarda toplumun görüşüne başvurmak.
  • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevresel riskler, olaylar, acil durumlar ve görüşlerin iyileştirilmesi için açık bir iletişim kurmak.
  • Türkiye Cumhuriyeti Maden Yasası' nın Çevresel Yönetim ile ilgili olan hükümleri doğrultusunda, çevresel çalışmaları kamuya aktarma yükümlülüğünü sergilemek.
  • Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak.